Как работи Solution_R

Първата стъпка при работа със Solution_R е въвеждане на входните данни - геометрия на сечението, характеристики на материалите, коефициенти за условия на работа, вид армировка и вид бетон. Значението на всички данни е обяснено подробно в "Help" прозореца. По-долу вижте първия прозорец с въведени входни данни за оразмеряване на кръгла плътна колона без отчитане на ефекта от косвено армиране. За да видите прозореца в по-голям размер, просто кликнете с ляв клавиш върху изображението.

Втората стъпка при оразмеряването е въвеждането на диаметрите на носещите армировки. Това става в следващия прозорец. В него са показани площите на получените по оразмеряване армировки и програмата Ви поканва да въведете въпросните диаметри. Възможните опции са описани в "Help" менюто. С бутона [Back] можете да се върнете към предния прозорец за корекции. Моля, вижте примера по-долу. 
В следващия прозорец програмата Ви информира за крайните резултати, получени при проверката с действителните армировки и Ви пита дали желаете разпечатване на резултатите. Възможните опции са описани в "Help" менюто. С бутона [Back] можете да се върнете към предния или по-предния прозорец за корекции. Моля, вижте примера по-долу.
 
При отговор "Да" на въпроса за печат имате следните опции - да разпечатате директно на принтер по Ваш избор или да запаметите резултатиет в *.mdi ормат чрез посочване на "Microsoft Office Document Image Writer" като принтер по избор. На примера по-долу са показани резултатите от оразмеряването, запаметени по този начин.

Последният прозорец Ви пита дали желаете повторно изчисление на колона. В случай, че отговорите с "Да" програмата нулира всички променливи и Ви връща в първия прозорец. При отговор "Не" програмата приключва.