Как работи Solution_D

В първия прозорец на Solution_D се прави избор на начин на получаване  на разрезните усилия (автоматично изчисление или директно въвеждане). По-долу вижте първия прозорец с избрано изчисляване на максималното провисване в средата на греда при автоматично изчисление на разрезните усилия.

Във втория прозорец на Solution_D се въвеждат данните за геометрия на сечението, характеристики на материалите, външни натоварвания или разрезни усилия (в зависимост от избора направен в първия прозорец), съществуващи армировки.  Значението на всички данни е обяснено подробно в "Help" прозореца. С бутона [Back] можете да се върнете към първия прозорец за корекции. По-долу вижте втория прозорец с въведени входни данни за оразмеряване на греда с „Т” сечение и автоматично изчисление на разрезните усилия. За да видите прозореца в по-голям размер, просто кликнете с ляв клавиш върху изображението. 

 
Третият прозорец на Solution_D Ви показва предварителните резултати, получени при изчислението на максималното провисване. Изборът на принтер става също в този прозорец. Възможните опции са описани в "Help" менюто. С бутона [Back] можете да се върнете към втория прозорец за корекции. Моля, вижте примера по-долу.


При отговор "Да" на въпроса за печат имате следните опции - да разпечатате директно на принтер по Ваш избор или да запаметите резултатиет в *.mdi ормат чрез посочване на "Microsoft Office Document Image Writer" като принтер по избор. На примера по-долу са показани резултатите от оразмеряването, запаметени по този начин.Последният прозорец Ви пита дали желаете повторно изчисление. В случай, че отговорите с "Да" програмата нулира всички променливи и Ви връща в първия прозорец. При отговор "Не" програмата приключва.